O nama /

Ovde možete naći više informacija o našoj kompaniji

O DCD Promering-u

Procesni merni uređaji koji su razvijeni i proizvodno osvojeni u kompaniji DCD-Promering, a u saradnji sa "Keller AG fűr Druck messtechnik" Wintwethur Schweiz namenjeni su za merenje pritiska, razlike pritiska, protoka, nivoa, temperature u svim termo energetskim i industrijskim procesima i na velikom broju fluida (para, voda, vazduh, i.t.d) koji se kreću, nešto pogone ili su nečim pogonjeni.

Procesni merni uređaji su istoremeno i pretvarači navedenih mehaničkih veličina u tzv. standardne električne signale pa se zbog toga zovu i procesni transmiteri.

Fluid na kojem se vrši merenje treba tehnološki pripremiti i dovesti ga u merni uređaj a to se radi pomoću armatura za procesno povezivanje koji su takođe razvojno i proizvodno osvojeni u kompaniji DCD-Promering.

Standardni električni sinal u tzv. analognom obliku (konvencionalni transmiteri) ili digitalnom obliku (jedna od opcija inteligentnih transmitera) pogodan je da se vodi na lokalne ili daljinske pokazivače merenih veličina (pritiska, razlike pritiska, protoka, nivoa tečnosti, temperature).

Izmerena i u električni signal pretvorena mehanička veličina služi i za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima posredstvom uređaja koji pripadaju tzv. centralnoj grani (regulatori, matematski moduli i.t.d.) i izvršnoj grani (regulacioni ventili pogoni i servo motori), merno regulacione opreme (skraćenica MRO ili MRU). Ovi uređaji su samo delimično i to u centralnoj grani predmet razvoja i proizvodnje preduzeća DCD-Promering.

Isti električni merni signal dalje služi u cilju upravljanja i nadzora nad tehnološkim ili proizvodnim procesom u tzv. nadzornom sistemu čiju osnovu čine programibilni kontroleri sa procesnim i personalnim računarima.

Sa aspekta težine procesnih ili radnih uslova mernih uređaja u praksi postoje dve kategorije:

- Kategorija lakih procesnih uslova ili tzv. široka namena (laboratorije svih vrsta, pogonske kabine motornih vozila, jahte, brodovi i sl.), kućni aparati, ronilačka i lovačka oprema i.t.d.

DCD-Promering, sa svojim mernim uređajima nije prisutan u domenu lakih procesnih uslova i široke namena za razliku od našeg partnera "Keller AG fűr Druck messtechnik" Wintwethur, Schweiz, čiji su merni uređaji namenski razvijeni za ovu oblast. Bolje rečeno mi sa našim Ino partnerom nudimo i ovu opciju.

- Kategorija teških procesnih uslova ili tzv. industrijska namena (termo i hidro energetska postrojenja, prehrambenu hemijsku i petro hemijsku industriju)

DCD-Promering je usmerio svoj razvojni i proizvodni program ka industrijskim namenama mernih uređaja i armaturama njihovog procesog povezivanja kao i pripadajućim elektonskom modulima za procesnu namenu.

U ovoj oblasti registrovano je u svetu desetak profesionalnih firmi visokog renomea (Honeywell, Rosemount, Foxboro, Yokogawa...) stim što je naš program usmeren ka izrazito teškim procesnim uslovima i malim proizvodnim serijama koje nerado rade i ovi naši veliki konkurenti.

Merni uređaji široke namene ili tzv. ‘’jeftini transmiteri’’ proizvode se u velikim serijama i to za bogate kupce ("kad se pokvari baci ga i kupi novi"). Kvarovi tokom proizvodnog procesa ne mogu naneti veliku štetu niti ugroziti nečiji život.

Merni uređaji industrijske namene rade se uglavnom u manjim serijama i to po narudžbini za objekte koji podležu zakonskoj regulativi i čiji životni vek je od 5 do 10 godina a čiji otkaz u nekim slučajevima može naneti veliku štetu i ugroziti život operatora. Detaljnije informacije o proizvodnom i razvojnom programu preduzeća DCD-Promering možete dobiti u kratkom komercijalnom prospektu i širokom tehničkom katalogu.

Naša Misija

Kompanija DCD-Promering je osnovana sa ciljem da zadovolji potrrebe kupaca za visoko kvalitetnom i pouzdanom merno-regulacionom opremom. Sa takvom opremom energetska efikasnost i korisnost postrojenja je veća.

Zašto nas izabrati

Kompanija DCD-Promering je mala porodična kompanija koja brine o svojim klijentima, saradnicima, kao i svojim zaposlenima. Pored našeg proizvodnog programa, naša kompanija nudi brz i efikasan servis naše i opreme naših ino partnera.

Upoznajte naš tim

Danilo Nišić

Osnivač kompanije

Tel: +381 65 5552366

Mail: danilo.nisi@gmail.com

Vedran Smoljanović

Direktor kompanije

Tel: +381 65 5552369

Mail: vsmoljanovic@dcdprom.com

Nove Aleksandrovski

Rukovodilac proizvodnje

Tel: +381 65 5552367

Mail: office@dcdprom.com