Proizvodi /

Ovde možete pogledati proizvode koje nudimo

Naš Proizvodni program

Transmiteri pritiska

Transmiteri pritiska

Termo elementi

Termoparovi, otporni termometri

Armature

Sve vrste armatura za pritisak i temperaturu

Separatori

Separatori za teške uslove

Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema, pneumatske, hidraulične pumpe

Merne blende

Komorne i utične merne blende za merenje protoka

Keller

Kompletan proizvodni program kompanije Keller AG (transdjuseri, transmiteri, digitalni manometri...

SUKU

Kompletan proizvodni program kompanije SUKU (manometri, termometri i prateća oprema...)

- Konvencionalni elektronski transmiteri pritiska, diferencije pritiska, hidrostatičkog pritiska (nivoa) na piezootpornom principu sopstvenog razvoja i proizvodnje sa senzorskom bazom "Keller AG für Druckmesstechnik" Winterthur i IHTM-CMTM Beograd

- Inteligentni elektronski transmiteri pritiska, diferencije pritiska, hidrostatičkog pritiska (nivoa) na piezootpornom principu zajedničkog razvoja i proizvodnje sa firmom "Keller AG für Druckmesstechnik" Winterthur

- Komorne i utične merne blende, Venturi cevi i kanali za merenje protoka prema DIN i API normama

- Armature procesnog povezivanja elektronskih i pneumatskih transmitera (blok ventili, zaporni i manometarski ventili, kondenzacione i odmuljno-odzračne posude sa pripadajućim spojevima i zaptivačima)

- Elektronski konvencionalni moduli za merne i mernoregulacione krugove za remontovane ili nove male objekte nižeg stepena automatizacije.

- Termo elementi (termo parovi, otporni termometri), izrada zaštitnih čaura, žaštitnih vatrootpornih cevi.

- Izrada laboratorijske opreme za pritisak. Hidro pumpe, pneumatske pumpe, vakuum pumpe, odvajači nečistoća.

- Nudimo Vam Manometre, kontaktne manometre, diferencijalne manometre, termometre i prateću opremu u saradnji sa ino partnerom, firmom "SUKU" iz Nemačke.

- Sve vrste separatora za manometre i transmitere.